Huishoudelijk reglement

1. De deelname aan de ritten is geheel op eigen risico.

2. Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een correcte aansprakelijkheidsverzekering.

3. De menclub "De Houtlandmenners VZW" is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, in welk vorm dan ook, veroorzaakt door deelname of bezoek aan de koetstochten (wandelingen), activiteiten of bijeenkomsten die zij organiseert.

4. Als bestuurders van bespannen voertuigen en gebruikers van de openbare weg maken wij deel uit van het verkeer en is het algemeen verkeersreglement van toepassing op ons. De wegcode aanziet ruiters en menners als gewone bestuurders. De wet zegt: "… zij dienen dus evenens in staat te zijn te sturen, de vereiste lichaamsgeschiktheid te hebben, de nodige kennis te hebben en de nodige rijvaardigheid te bezitten. Ze dienen steeds in de nabijheid van de paarden te blijven en ze steeds in de hand te hebben…".

5. Het lidmaatschap bij De Houtlandmenners VZW loopt van 1 januari tot 31 december (per kalenderjaar) en gaat in van zodra het lidgeld betaald is.

6. Het lidgeld bedraagt 15 Euro per gezin en dient bij het begin van elk jaar betaald te worden. Na betaling wordt men toegevoegd aan de ledenlijst.

7. De minimum leeftijd om lid te worden is 12 jaar. Betrokkenen jonger dan 18 jaar moeten een schriftelijke en ondertekende toestemming hebben van één van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Om als menner de rijbaan op te gaan, is de minimumleeftijd 16 jaar, zoals bepaald in de wegcode.

8. Stel het welzijn van uw paard of pony voorop, want zij zijn onze partners op de baan.

9. De Houtlandmenners VZW heeft zich het volgende tot doel gesteld het bevorderen van de paardensport, meer bepaald het mennen en de gezondheid en het welzijn van de paarden en/of pony's.

10. Door het betalen van het lidgeld gaat u stilzwijgend akkoord met het huishoudelijk reglement.Het huishoudelijk reglement kan ieder jaar aangepast worden.