De vereniging

De menvereniging "De Houtlandmenners VZW" is een kleine actieve groep van paardenliefhebbers, die hun gezamelijke passie uitdrukken in het mennen. Ruiters zijn uiteraard ook zeer welkom!

De menvereniging werd oorspronkelijk opgericht in 1992.

De vereniging heeft een link met de regio het Houtland, vandaar de gekozen naam.

Onze streek is bosrijk, gekenmerkt door prachtige dreven, kasteelparken, velden en veldwegen. Dit leent zich uitstekend voor het organiseren van mooie ritten in de natuur.

Ondertussen zijn er al wat jaren voorbij gevlogen en vanaf 2017 werd het voorzitterschap overgedragen op MERLEVEDE Frederik.

Sinds een paar jaar is de club een VZW geworden, wat zeker de aangesloten leden en bestuursleden ten goede komt.

Met enige trots delen we eveneens mee dat sinds 2024 onze club een VLP-club is. Leden kunnen een verzekering afsluiten via onze club, wat absoluut bevorderlijk is voor een goede gemoedsrust.

Dit is in een notendop beschreven hoe de club ontstond en nog steeds evolueert.


Voorstelling bestuur:

Voorzitter: MERLEVEDE Frederik

Penningmeester: GEVAERT Rosa

Secretaris: DECEUNINCK Mieke

Bestuurslid: POZZOLO Kurt

Webmaster/verslaggeefster/beheerder FB-pagina: VANDEKINDEREN Ann

Recent mochten we een nieuw bestuurslid verwelkomen: CORIJN Marleen